Loading
  RSS

Literární přehled

Na začátku jsem si stanovil cíl vytvoření informačního portálu, který bude charakterizovat území moravských Karpat na úrovni blížící se vědeckému nahlížení, přesto však takovým způsobem, který nebude nepříjemný i méně znalému a informovanému čtenáři. Proto jsem se rozhodl k ustoupení od standardního postupu citování zdrojů informací, který je běžný pro vědeckou publikační činnost, a jeho nahrazení prostým výčtem použitých literárních zdrojů. V menu uvádím výčet literárních zdrojů pro jednotlivé kapitoly.

Jako zdroj informací pro tvorbu webu v prvotním případě používám zejména ostatní webové stránky. Ve většině případů jsem však nucen se ponořit hlouběji do řešené problematiky a přichází tak na řadu odborná literatura. Jsou to jednak vydané publikace, ale také diplomové a bakalářské práce, monografie, mapy, zprávy a články, které jsem opět ve většině případů nalezl na internetu.

Veškeré dotazy a připomínky posílejte na autorův email. | Copyright | since 2007 | Ing. Robert Hruban