Loading
  RSS

V posledních letech jsem pro svou práci potřeboval informace o geologickém, geografickém, klimatickém, biologickém ...  zkrátka přírodním prostředí lesních společenstev v oblasti moravských Karpat. Jako jeden ze zdrojů informací se v dnešní době nabízí internet. Informací je plno, často jsou však roztříštěné, neúplné anebo zpravidla dobře ukryté.

moravská krajina

Proto jsem se rozhodl vytvořit webový portál, který by na jednom místě a v ucelené podobě nabídl přiměřené množství informací o přírodě, lidech, krajině a její historii v oblasti moravských Karpat. Vzhledem k obrovskému rozsahu práce, která mne čeká, budou se jednotlivé kapitoly objevovat per partes, tedy po krůčkách.

                                                                        Robert Hruban, listopad 2007

Veškeré dotazy a připomínky posílejte na autorův email. | Copyright © | since 2007 | Ing. Robert Hruban